Kom in actie

Seminar 13 febr

 

MarxMan

 

Uitnodiging

Seminar 'De nieuwe privacyregelgeving geldt juist ook voor stichtingen en goede doelen' 13 februari 2018  

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes organiseert in samenwerking met Marxman Advocaten op dinsdag 13 februari aanstaande een informatief seminar met het thema:


 De nieuwe privacyregelgeving geldt juist ook voor stichtingen en goede doelen

 

Inhoud van het seminar   

25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. En ja, ook stichtingen en goede doelen moeten aan de nieuwe privacyregelgeving voldoen. Er verandert veel en er wordt daarom nogal wat gevraagd van de organisatie.

Wat zijn persoonsgegevens en over welke gegevens gaat het concreet? Welke persoonsgegevens mag je wel en niet verwerken? Hoe bescherm je de persoonsgegevens op een veilige manier? En wat gebeurt er als je geen maatregelen treft? Allemaal vragen en onderwerpen die vooruitgeschoven worden omdat ze zo ingewikkeld en misschien ook onbelangrijk lijken. Niets is echter minder waar. Stichtingen en goede doelen hebben immers eigenlijk altijd te maken met veel gevoelige gegevens. Weet jij wat jouw organisatie moet doen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen?

Wij hebben gemerkt dat het speelveld moeilijk te overzien is en dat stichtingen en goede doelen daardoor vaak niet weten waar ze moeten beginnen. Je bent daarom van harte uitgenodigd voor het seminar over de nieuwe Europese privacyregelgeving op 13 februari aanstaande.

Tijdens het seminar wordt duidelijk welke belangrijke verplichtingen de nieuwe regelgeving nu eigenlijk met zich meebrengt. Met name is daarbij aandacht voor de vraag hoe nu eigenlijk te beginnen met de implementatie van deze nieuwe wetgeving. Er zijn namelijk zoveel verplichtingen dat het in de praktijk vaak lastig blijkt om daadwerkelijk een begin te maken. Zo moeten alle gegevensstromen in kaart zijn gebracht, het 'recht op gegevensoverdracht' moet zijn geïmplementeerd en mogelijk is ook het aanstellen van een 'functionaris voor de gegevensbescherming' wel verplicht. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de  specifieke verwerkingen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van jouw sollicitanten, personeel of vrijwilligers.

Heb je naar jouw mening nog te weinig zicht op wat jouw organisatie moet doen om AVG-proof te zijn? Meld je dan aan. Je krijgt praktische tips en een stappenplan aangereikt om als organisatie te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Wil je een specifieke vraag beantwoord krijgen? Mail deze dan naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl. 

Sprekers

Het seminar wordt verzorgd door Theo Stockmann en Sanne Koster. Zij zijn beiden advocaat bij Marxman Advocaten en hebben dagelijks te maken met inhoudelijke vraagstukken op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Ook voeren zij bij diverse klanten opdrachten uit die gericht zijn op volledige implementatie van de AVG.   

Tijd & locatie

Het seminar vindt plaats van 15.30 uur  tot 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel, op het kantoor van Marxman Advocaten aan de Computerweg 1-E in Amersfoort. Wij ontvangen je graag vanaf 15.15 uur. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden

Wil je het seminar bijwonen? Mail dan je aanmelding aan info@uitgesteldekinderfeestjes.nl . Zet in je mail  welke organisatie/goed doel je vertegenwoordigt en met hoeveel personen je komt. Wil je een speciale vraag beantwoord krijgen, mail deze dan even mee. 

Deel deze uitnodiging ook gerust met andere goede doelen. De besproken informatie is bruikbaar voor ons allemaal.

Wij kijken uit naar je komst.

Kom in actie!