Kom in actie

Nalatenschap

Ik heb een hele rare wens,
maar ik heb nog even tijd
zodat ik de dingen die ik nog wil doen
over de jaren heen verspreid.
Graag wil ik, als ik eens moet gaan
weg van deze aarde
dat er iets van mij blijft bestaan
dan had mijn leven waarde.
Ik zet dus vaak wat op papier
en stop dit stiekem weg,
dat doe ik ook met dit gedicht
die ik bij mijn testament nu leg.
Ik wil graag laten zien
dat ik heb genoten
en dat ik het zonde vindt
dat er daarom tranen worden vergoten.
Ik hoop dat ik, bij vele dan
in de herinnering voort mag leven
dat is het allergrootste kado
dat men mij bij mijn dood kan geven.

 - Huting -

Nalaten aan Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Steeds meer mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en nemen daarom een goed doel op in hun testament. 

Wil je na je overlijden ook iets (blijven) betekenen voor de samenleving? Neem dan Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes op in je testament. Aangezien Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes een ANBI status heeft, hoeft er geen belasting betaald te worden over uw schenkingen en erfenissen. 

Je wens om ons goede doel te steunen na je overlijden is eenvoudig vast te leggen in een testament. De notaris van uw keuze kan u daarbij helpen. 

Met jouw erfenis geef je onze kinderen weer een toekomst.  

Nalaten kan op meerdere manieren. De twee meest bekende manieren van nalaten zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling wordt Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes in een testament opgenomen als erfgenaam. De gever bepaalt dan dat een bepaald percentage van alle bezittingen voor de Stichting bestemd is. Met een legaat wordt een vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan de Stichting toegekend. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen. 

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op. Onze penningmeester, Agnes van Gool, vertelt je graag meer. 

 

 

 

Kom in actie!