Kom in actie

Kinderfeestje aanvragen

Lees de aanvraagvoorwaarden a.u.b. goed door.

Kinderfeestje aanvragen (alles doorlezen!)

Ben jij hulpverlener van een kind waar door onze tussenkomst tóch een kinderfeestje kan worden gevierd voor zijn/haar verjaardag? Vul het aanvraagformulier dan compleet in.

Lees onderstaande voorwaarden door. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen kunnen wij in behandeling nemen.

 

Voorwaarden voor aanvragen kinderfeestje: 

  • Jarige moet bekend zijn bij een professionele zorg/hulpverlenende instantie. Denk hierbij aan: gezinscoach, bewindvoering, coördinator Voedselbank, CJG, Leger des Heils, etc.
  • Deze instantie moet de aanvraag indienen en/of bevestigen dat jarige/ouders-verzorgers bekend is/zijn bij hen.
  • De hulpverlener fungeert als één van de contactpersonen voor het feestje. Bij de uitvoering van feestje wordt in overleg met contactpersoon, afgestemd met wie de overige contacten onderhouden worden. (ouder of contactpersoon van hulpverlening) 
  • De jarige is op moment van indienen aanvraag, pas over 8-6 weken jarig (dus niet over 4 weken al)
  • De jarige zit op de basisschool. Bij voorkeur leeftijd vanaf groep 2. Voor kinderen in groep 1 doen wij geen feestjes. 
  • Na afloop van het feestje vullen ouders/zorgverleners onze enquête in.
  • Als wij de aanvraag ontvangen, krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In dit bericht staat informatie over het vervolgtraject. Per aanvraag kijken we of alle gegevens compleet zijn en of we een feestje kunnen gaan regelen voor de aanvraag. Hierover zullen wij de aanvrager persoonlijk informeren.
  • Als de aanvraag compleet en akkoord is, start ons zoekproces naar een passend feestje. 
  • Als je een aanvraag indient, geef je aan in te stemmen met onze privacy regels en Algemene voorwaarden. 

 Alles gelezen? Dan kun je dit aanvraagformulier feestje gaan invullen.

2. Kinderfeestje aanvragen als ouder

Als ouder kun je alleen met bevestiging van een hulpverlenende instantie een aanvraag indienen. Word je ondersteund door een instantie, maar willen ze je niet helpen of zijn ze nog onbekend met ons, mail ons dan via dit formulier.

 

 

 

  

Uitnodiging geven Knalroth2

 

Kom in actie!