Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op 11 mei 2017 hebben wij met terugwerkende kracht d.d. 24 augustus 2016, onze ANBI beschikking ontvangen.

anbi2

 

Wat is de ANBI status:

De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes heeft deze ANBI status ontvangen.

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI, dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over je schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Lees hier meer op de website van de  belastingdienst.

Wat wij doen

Wij werven, matchen of coördineren kinderfeestjes voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar die zonder onze tussenkomst nooit hun kinderpartijtje kunnen vieren. Het kinderfeestje is een compleet feestje zodat het kind zorgeloos een keer in het zonnetje kan staan. Uitgestelde kinderfeestjes werft de feestjes en coördineert de uitvoering. Hulpverlenende instanties kunnen zich bij ons aanmelden en per kind gebruik maken van het aanbod.

Om de feestjes beschikbaar te krijgen zetten wij alles op alles om samenwerkingen en partnerships te activeren.

Samenwerkingen met bedrijven, andere stichtingen/ verenigingen, hulpverlenende instanties, gemeentes, business clubs, scholen en iedereen die mee wil doen. In 2017 hebben we als doel gesteld om minimaal 1000 kinderfeestjes beschikbaar te krijgen. Als dit lukt maken we in ons eerste jaar al tussen de 7000 en 8000 kinderen blij! Want op elk feestje zijn natuurlijk ook uitgenodigde kinderen.

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes heeft geen winstoogmerk. De inkomsten die we ontvangen uit sponsoring, donaties, samenwerkingen met partners en andere bronnen worden ingezet ten behoeve van de realisatie van ons doel. Om dit professioneel te kunnen doen zetten wij waar nodig professionals in. Bestuurders zijn in eerste aanloop nog onbezoldigd. Medio 2017 zullen zij naar verwachting in dienst treden van de stichting en onder toezicht van de Raad van Toezicht haar taak uitvoeren in dienstverband. Op deze manier beogen wij continuïteit en professionaliteit te waarborgen.

Ons doel dient 100 % het algemene belang, minimaal 90% van onze feitelijke werkzaamheden komen ten goede van ons algemene nut beogende doel. Zie hiervoor ook onze statuten.

 

Onze kracht

De kracht van Uitgestelde Kinderfeestjes zit in het a la carte afstemmen van vraag en aanbod. Elk kind krijgt zijn eigen feestje. Het kan zijn eigen vriendjes uitnodigen zodat het eigen sociale netwerk sterker wordt. Als het aanbod het toelaat kan hij/ zij ook nog kiezen uit feestjesaanbod in zijn omgeving. Zelf keuzes kunnen en mogen maken draagt bij aan de zelfstandigheid van het kind.

Naast de kracht voor het kind zit de kracht ook het educatieve aspect zowel richting kinderen in het algemeen als richting zorg/hulpverleners. Het organiseren van een kinderfeestje wordt o.a. door het Leger Des Heils omarmd als mooi project om ouder-kind interactie met iets positiefs vorm te geven.

 

Feestjes vier je samen

Helemaal als START-UP Stichting zijn we afhankelijk van de bijdrage van anderen. Naast de inzet van fantastische vrijwilligers kan Uitgestelde kinderfeestje ook al vanaf dag 1 rekenen op waardevolle steun van coaches, experts die hun kennis willen delen en zakelijke partners die hun diensten beschikbaar stellen, donateurs en feestpartners die feestjes beschikbaar stellen en zorgpartners die echt zorg hebben voor hun kinderen en ze aanmelden voor een feestje.

Samen helpen we duizenden kinderen elkaar te vinden. Een feestje vier je nooit alleen, dat vier je altijd samen!

 

 

 

Mike en Miesje Knalroth

Kom in actie!