anbi2

 Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Wat is de ANBI status:

De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes heeft deze ANBI status per datum van oprichting ontvangen.

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI, dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over je schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Wat wij doen

Wij facliteren kinderfeestjes voor kinderen in de leeftijd van 5 - 12 jaar (groep 2 tot en met 8) die zonder onze tussenkomst nooit hun kinderpartijtje kunnen vieren. Het kinderfeestje is een compleet feestje zodat het kind zorgeloos in het zonnetje kan staan en mee kan doen met klasgenootjes. Uitgestelde Kinderfeestjes werft de feestjes en coördineert de uitvoering. Hulpverlenende instanties kunnen bijna jarige kinderen uit onze doelgroep via onze website bij ons aanmelden.

Om de feestjes beschikbaar te krijgen zetten wij alles op alles om samenwerkingen, partnerships en donaties te activeren.

Samenwerkingen met bedrijven, andere stichtingen/ verenigingen, hulpverlenende instanties, gemeentes, business clubs, scholen en iedereen die mee wil doen. 

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes heeft geen winstoogmerk. De inkomsten die we ontvangen uit sponsoring, donaties, samenwerkingen met partners en andere bronnen worden ingezet ten behoeve van de realisatie van ons doel. Om dit professioneel te kunnen doen zetten wij waar nodig professionals in. Bestuurders zijn onbezoldigd.

Ons doel dient 100 % het algemene belang, minimaal 90% van onze feitelijke werkzaamheden komen ten goede van ons algemene nut beogende doel. Zie hiervoor ook onze statuten.

Onze kracht

De kracht van Uitgestelde Kinderfeestjes zit in het a la carte afstemmen van vraag en aanbod. Elk kind krijgt zijn eigen feestje. Het kan zijn eigen vriendjes uitnodigen zodat het eigen sociale netwerk sterker wordt. Als het aanbod het toelaat kan hij/ zij ook nog kiezen uit feestjesaanbod in zijn omgeving. Zelf keuzes kunnen en mogen maken draagt bij aan de zelfstandigheid van het kind.

Naast de kracht voor het kind zit de kracht ook het educatieve aspect zowel richting kinderen in het algemeen als richting zorg/hulpverleners. Het organiseren van een kinderfeestje wordt door vele betrokken hulpverleners omarmd als mooi project om ouder-kind interactie met iets positiefs vorm te geven.

 

Feestjes vier je samen

We zijn afhankelijk van de bijdrage van anderen. Naast de inzet van fantastische vrijwilligers kan Uitgestelde Kinderfeestje ook al vanaf dag 1 rekenen op waardevolle steun van experts die hun specifieke expertises willen delen en zakelijke partners die hun diensten beschikbaar stellen, donateurs en feestpartners die feestjes (met korting) beschikbaar stellen en zorgpartners die echt zorg hebben voor hun kinderen en ze aanmelden voor een feestje.

Samen helpen we duizenden kinderen elkaar te vinden. Want feest vieren, dat doe je samen!

 

 

Mike en Miesje Knalroth

Kom in actie!